تبلیغات
برابچ خر خون
زبان فارسی خیلی جالبه.

هم سکوت علامت رضاست هم جواب ابلهان خاموشیستتازه آخرین سنگرم سکوته


با اینحال سکوت سرشار از ناگفته هاست.
.
.
.
.

تاریخ : چهارشنبه 29 شهریور 1396 | 01:43 ق.ظ | نویسنده : s m | نظرات
۲۵۰۰سال تاریخ داریم 

.
.
.
.
.........دریغ از یه مثقال آینده 


تاریخ : چهارشنبه 29 شهریور 1396 | 01:41 ق.ظ | نویسنده : s m | نظرات
رفتم برای استخدام گزینش بدم طرف سوال مذهبی پرسید گفت ذکر روز #جمعه چیه؟
گفتم فردا #شنبه‌س

زنگ زد حراست بیان ببرنم تاریخ : چهارشنبه 29 شهریور 1396 | 01:39 ق.ظ | نویسنده : s m | نظرات
رکورد مزخرفترین روز سال هم میرسه به ۳۱ شهریور ۹۶

#هم غروب جمعست
#هم اخرین روز تابستونه
#هم اول محرمه
#هم فرداش اوله مهرِ
#هم فرداش شنبس


تاریخ : چهارشنبه 29 شهریور 1396 | 01:30 ق.ظ | نویسنده : s m | نظرات
داشتیم ابگوشت می خوردیم من گوشت کوب گرفتمدستم تیریپ خاطره های کودکی به بچه خواهرم گفتم دایی جون این گوشت کوب سنش از منم بیشتره مامانم گفه 

.فایده ش هم همینطور تاریخ : چهارشنبه 22 دی 1395 | 05:55 ب.ظ | نویسنده : s m | نظرات

من حداقل 15 حقیقت رو راجع به شما میدونم:

. الان توی اینترنتیتصاویر جدید زیباسازی وبلاگ , سایت پیچك » بخش تصاویر زیباسازی » سری
 پنجم www.pichak.net كلیك كنید

2.الان تو سایت منیComputer

3.یك انسان هستی

4.الان داری پست منو میخونی

5.تو نمی تونی با زبون بیرون بگی ژتصاویر جدید زیباسازی وبلاگ , سایت پیچك » بخش تصاویر زیباسازی » سری پنجم www.pichak.net كلیك كنید

7.الان داری امتحان میكنیتصاویر جدید زیباسازی وبلاگ , سایت پیچك » بخش تصاویر زیباسازی » سری پنجم www.pichak.net كلیك كنید

8.الان خندت گرفتتصاویر جدید زیباسازی وبلاگ , سایت پیچك » بخش تصاویر زیباسازی » سری پنجم www.pichak.net كلیك كنید

9.اصلا ندیدی عدد 6 رو جا انداختمتصاویر جدید زیباسازی وبلاگ , سایت پیچك » بخش تصاویر زیباسازی » سری پنجم www.pichak.net كلیك كنید

10.الان چك كردی ببینی واقعا جا انداختم عدد 6 رو یا نهتصاویر جدید زیباسازی وبلاگ , سایت پیچك » بخش تصاویر زیباسازی » سری پنجم www.pichak.net كلیك كنید

11.الان باز می خندیتصاویر جدید زیباسازی وبلاگ , سایت پیچك » بخش تصاویر زیباسازی » سری پنجم www.pichak.net كلیك كنید

12.نمی دونی كه من یه عدد رو هم چند بارنوشتم

13.الان داری چك میكنی

14.پیداش نكردی و داری فحشم میدی

15.ولی نمیدونی كه منم دارم به تو میخندم چون منظورم عدد1 بود كه 8 بار تاالان نوشتم تصاویر جدید زیباسازی وبلاگ , سایت پیچك » بخش تصاویر زیباسازی » سری پنجم www.pichak.net كلیك كنید

تاریخ : چهارشنبه 22 دی 1395 | 05:52 ب.ظ | نویسنده : s m | نظرات
ﻗﺎﺿﯽ ﺣﮑﻢ ﺭﻭ ﺍﻋﻼﻡ ﮐﺮﺩ : ﺍﻋﺪﺍﻡ !!!!
ﺣﻀﺎﺭ ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ ﻣﯿﮑﺮﺩﻥ! ﺍﻣﺎ ﺩﺧﺘﺮﮎ ﮐﻪ ﺳﺮﺗﺎ ﭘﺎ ﭘﺮ
ﺍﺯ ﺗﺮﺱ ﻭ ﻟﺮﺯ ﺷﺪﻩ ﺑﻮﺩ ﻧﻤﯿﺘﻮﻧﺴﺖ ﺣﺮﻓﯽ ﺑﺰﻧﻪ ﻭ
ﺣﺘﯽ ﺻﺪﺍﯼ ﺩﯾﮕﺮﺍﻧﻢ ﻧﻤﯿﺸﻨﯿﺪ!
ﺩﺧﺘﺮﮎ ﺭﻭ ﺩﺳﺘﺒﻨﺪ ﺑﻪ ﺩﺳﺖ ﺑﺮﺩﻥ ! ﺩﺍﺷﺖ ﮔﺮﯾﻪ......
ﻣﯿﮑﺮﺩ! ﻧﻤﯿﺨﻮﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﻮﻫﺮﺷﻮ ﺑﮑﺸﻪ ﺍﻣﺎ ...
ﻫﺮ ﺷﺐ ﮐﺎﺑﻮﺱ ﻣﯿﺪﯾﺪ ﺗﺎ ﺍﯾﻨﮑﻪ ...
ﻣﺴﺌﻮﻝ ﺑﻨﺪ: ﺑﯿﺎ ﺑﯿﺮﻭﻥ ! ﻭﻗﺘﺸﻪ !
ﺗﺮﺳﯽ ﮐﻪ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺧﺘﺮﮎ ﺭﻭ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮﺩ ﭘﺎﻫﺎﺷﻮ
ﻗﻔﻞ ﮐﺮﺩﻩ ﺑﻮﺩ!
ﺟﺎﺋﯽ ﺭﻭ ﻧﻤﯿﺪﯾﺪ ! ﺍﻓﮑﺎﺭﺵ ﭘﺮ ﺑﻮﺩ ﺍﺯ ﺻﺪﺍﻫﺎﯼ
ﻣﺨﺘﻠﻒ !
ﭼﺸﻤﺎﺷﻮ ﺑﺎﺯ ﮐﺮﺩ . ﺩﯾﺪ ﮐﻪ ﺭﻭﯼ ﺳﮑﻮ ﺍﯾﺴﺘﺎﺩﻩ .
ﻗﺎﺿﯽ : ﺣﺮﻓﯽ ﻧﺪﺍﺭﯼ ﺍﻣﺎ ﺩﺧﺘﺮﮎ ﺣﺮﻓﯽ ﻧﺪﺍﺷﺖ
ﺍﻣﺎ ﺑﻐﻀﺶ ﺩﺍﺷﺖ ﻣﯿﺘﺮﮐﯿﺪ.
ﮐﻼﻩ ﺳﯿﺎﻫﯽ ﺭﻭﯼ ﺳﺮﺵ ﮐﺸﯿﺪﻥ ﺗﺎ ﺟﺎﺋﯽ ﺭﻭ
ﻧﺒﯿﻨﻪ ! ﻣﺴﺌﻮﻝ ﻃﻨﺎﺏ ﺭﻭ ﺍﻧﺪﺍﺧﺖ ﺩﻭﺭ ﮔﺮﺩﻧﺶ!
ﺩﯾﮕﻪ ﻫﻤﻪ ﭼﯽ ﺗﻤﻮﻡ ﺷﺪﻩ ﺑﻮﺩ ﺑﺮﺍﺵ ! ﺍﻣﯿﺪﯼ
ﻧﺪﺍﺷﺖ ! ﺗﻮ ﺩﻟﺶ ﺍﺯ ﺧﺪﺍ ﮐﻤﮏ ﺧﻮﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﯾﮏ
ﻟﺤﻈﻪ ﺯﯾﺮ ﭘﺎﺵ ﺧﺎﻟﯽ ﺷﺪ!!!!!
ﺩﺍﺩﺳﺘﺎﻥ: ﺑﯿﺎﺭﯾﻨﺶ ﭘﺎﺋﯿﻦ !
ﺟﻨﺎﺯﻩ ﺩﺧﺘﺮﮎ ﺭﻭ ﺁﻭﺭﺩﻥ ﭘﺎﺋﯿﻦ .ﺩﮐﺘﺮ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﺑﺮﺭﺳﯽ
ﺑﻮﺩ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺻﺪﺍﯼ ﺑﻠﻨﺪ ﮔﻔﺖ : ﺁﻗﺎﯼ ﺩﺍﺩﺳﺘﺎﻥ !
ﺍﯾﻨﮑﻪ ﺯﻧﺪﻩ ﺱ!!!!!!!!!!!!
ﮔﺮﻭﻫﯽ ﻣﺴﺌﻮﻝ ﺭﺳﯿﺪﮔﯽ ﺷﺪﻥ ! ﺩﺧﺘﺮﮎ ﺑﯿﻬﻮﺵ
ﺍﻓﺘﺎﺩﻩ ﺑﻮﺩ !
ﭘﺲ ﺍﺯ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺕ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ ﮐﻪ ﻃﻨﺎﺏ ﺭﻭ
ﺍﺷﺘﺒﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﮐﻠﯿﭙﺲ ﺩﺧﺘﺮﮎ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻮﺩﻥ !
ﺑﻌﻌﻌﻠﻪ !! ﻭ ﺑﺪﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﻮﺩ ﮐﻪ ﯾﮏ ﮐﻠﯿﭙﺲ ﺟﺂﻥ
ﯾﮏ ﺩﺧﺘﺮ ﺭﻭ ﺍﺯ ﻣﺮﮒ ﻧﺠﺎﺕ ﺩﺍﺩ ...

 ﮐﻠﯿﺪ ﺍﺳﺮﺍﺭ ﮐﻠﯿﭙﺲ ﻫﺎ ﺭﺍ ﻣﺴﺨﺮﻩ ﻧﮑﻨید:))))
تاریخ : چهارشنبه 22 دی 1395 | 05:51 ب.ظ | نویسنده : s m | نظرات
ای خالق مدرسه و ای به وجود آورنده ی فرمول های حساب و هندسه...ای خدای 

عزیزم...بیزارم از این نیمکت و میزم. 

دانشآموزی سحر خیز که هر روز صبح زود ساعت 10از خواب بر میخیزم...و روز های 

شنبه تا چهارشنبه اغلب از مدرسه میگریزم...که من انسانی نحیفم و در کلاس 

درس بسیار ضعیفم...اگر چه نزد معلم و دانش آموزان خیلی خوار و خفیفم... 

ولی خارج از مدرسه به هر کاری حریفم. 

ای خالق شهرستان های کرمان و یزد و رشت...نمره ی انظباط مرا داده اند 8 ... 

دیگر به چه امیدی می توان سر کلاس نشست؟؟؟آنجا که معلم هم نمیکند گذشت 

...الهی میدانی که من کیستم...هر چند دانش آموزی فعال و درس خوان نیستم. 

ولی چقدر عاشق نمره ی بیستم؟!؟!؟! 

ای خالق آموزگار و ای آفریننده ی مداد و خط کش و پرگار...آن چنان هدایتم کن 

تا این معنی را بدانم که اگر معلم خودش درس را می داند پس چرا از من می پرسد  

واگر نمی داند چرا از دیگران و آن هایی که می دانند نمیپرسد؟؟؟؟؟؟؟؟؟ 

ای آفریننده ی خود کار بیک...سوگند به کتاب های شیمی و فیزیک...و فرمول 

اسید اتانوعیک که مشتاقم به یک دست لباس شیک...و از خوراکی ها آرزو مندم به 

خوردن قیمه با ته دیگ ولی اگر نبودراضی ام به یکی دو سیخ شیشلیک! 

الهی از مدرسه بسیار دلتنگم و در کلاس درس همیشه منگم و با دو ابر قدرب 

مشرق و غرب یعنی بابا و معلم همیشه در جنگم ولی در ساعب تفریح  

بسیار زرنگم!!! 

اصلا دروغ چرا؟ حقیقت آن است که در یک کلام برای خانه و مدرسه بسیار مایه ی 

ننگم.

تاریخ : چهارشنبه 22 دی 1395 | 05:50 ب.ظ | نویسنده : s m | نظرات
ما حیوانات را خیلی‌ دوست داریم، بابایمان هم همینطور.ما هر روز در مورد
 
حیوانات حرف می‌زنیم ، بابایمان هم همینطور.بابایمان همیشه وقتی‌ با ما
 
حرف میزند از حیوانات هم یاد می‌کند، مثلا امروز بابایمان دوبار به ما
 

گفت؛ توله سگ مگه تو مشق نداری که نشستی پای تلوزیون؟ و هر وقت  ما پول
میخواهیم میگوید؛ کره خر مگه من نشستم سر گنج؟

چند روز پیشا وقتی‌ ما با مامانمان و بابایمان میرفتیم خونه عمه زهرا
ا 

ینا یک تاکسی داشت میزد به پیکان بابایمان. بابایمان هم که آن روی سگش
 

آمده بود بالا به آقاهه گفت؛ مگه کوری گوساله؟ آقاهه هم گفت؛ کور باباته 


یابو، پیاده میشم همچین میزنمت که به خر بگی‌ زن دایی, بابایمان هم  

گفت;


برو بینیم بابا جوجه و عین قرقی پرید پایین ولی‌ آقاهه از بابایمان خیلی‌
 
گنده تر بود و بابایمان را مثل سگ کتک زد. بعدش مامانمان به بابایمان
 
گفت؛ مگه کرم داری آخه؟ خرس گنده مجبوری عین خروس جنگی بپری به مردم؟

 فامیلهای ما هم خیلی‌ حیوانات را دوست دارند، پارسال در عروسی‌ منوچهر
پسر خاله مان که رفت قاطی‌ مرغ ها، شوهر خاله مان دو تا گوسفند آورد 

 که
ما با آنها خیلی‌ بازی کردیم ولی‌ بعدش شوهر خاله مان همان وسط  

سرشان را
برید! ما اولش خیلی‌ ترسیدیم ولی‌ بابایمان گفت چند تا عروسی‌ برویم عادت 


می‌کنیم، البته گوسفندها هم چیزی نگفتند و گذاشتند شوهر خاله مان سرشان


را ببرد، حتما دردشان نیامد.ما نفهمیدیم چطور دردشان نیامده چون یکبار در
 
کامپیوتر داداشمان یک فیلم دیدیم که دوتا آقا که هی‌ میگفتند الله اکبر 
 

سر یک آقا رو که نمیگفت الله اکبر بریدند و اون آقاهه خیلی‌ دردش اومد. و
 
ما تصمیم گرفتیم که همیشه بگیم الله اکبر که یک وقت کسی‌ سر ما را نبرد.

 ما نتیجه میگیریم که خیلی‌ خوب شد که ما در ایران به دنیا آمدیم تا 


بتونیم هر روز از اسم حیوانات که نعمت خداوند هستند استفاده کنیم و آنها
را در تلوزیون ببینیم در موردشان حرف بزنیم و عکس‌های آنها را به دیوار 


بچسبانیم و به آنها مهرورزی کنیم و نمیدانیم اگر در ایران به دنیا نیامد
بودیم چه غلطی باید میکردیم. تاریخ : چهارشنبه 22 دی 1395 | 05:48 ب.ظ | نویسنده : s m | نظرات
جریان کیمیا مثل مدرسان شریف شده  

کی بر عکس دیگران رفتارمیکنه....کیمیا 

کی دزد میگیره....کیمیا 

کی شوهر پولدار داره...کیمیا 

کی زرنگه..... کیمیا  

کی فوضوله .....کیمیا  

کی خرابکاره ...کیمیا 

کی بابرادران  عراقی میجنگه ....کیمیا 

                                                                        کی .....کیمیا 

                                                                         کجا.....کیمیا  

                                                                          با کی.....کیمیا 

                                                                             با چی ....کیمیاتاریخ : دوشنبه 20 دی 1395 | 11:44 ب.ظ | نویسنده : s m | نظرات
قار قار.... اه،باز صدای این بلاند شد. به سختی چشمامو باز کردمو از تخت پایین اومدم.با چشمای نیمه باز به طرف پنجره رفتم و پرده رو کنار
زدم .بله..بازم این کلاغ سیاه و زشت احساس خوش صدایی کرده بود و با خیال راحت روی شاخه ی درخت وایستاده بود و قار قار می کرد.
آره دیگه بایدم قارقار کنه خودش که به اندازه ی کافی خوابیده ، حالا اومده منو بیدار کنه.همچین سرشم بالا گرفته که هر کی ندونه فکر
میکنه گوگوشه که با این همه اعتماد به نفس قار قار میکنه. آخ که چقدر خوب میشد که الان اون شاخه ای که روش وایستاده بود می شکست و 
می افتاد.
اونوقت دیگه هوای آواز خوندن به سرش نمی زد. حالا خوبه که این کلاغه ،اگه طاووس بود که دیگه معلوم نبود چی می خوند.اونموقع حتما 
آهنگای مرتضی پاشایی رو می خوند و تن اون خدا بیامرزم توی گور می لرزوند.
یه دفعه روشو از من کردو نگاشو انداخت تو چشمام، منم برا اینکه روش کم بشه اخمامو کشیدم تو هم. روش که کم نشد هیچ خیلی شیک هم
روشو برگردوندو دو باره شروع به قار قار کردن کرد.حالا یکی نیست که بهش بگه صدات قشنگه یا قیافت که اینطوری قیافه می گیری.
هر چی صبر کردم صداش قطع نشد که هیچ بلند تر هم شد. دوباره پرده رو کنار زدم و دیدم از اونجایی که من خیلی خوش شانسم یک کلاغ
دیگه هم بهش اضافه شده و داره باهاش می خونه. لابد این یکی هم تنظیم کننده ی آهنگای اون یکی بود.
به این یکی هم اخم کردم ولی این یکی بر خلاف کلاغ قبلی سرشو به پایین و بالا حرکت داد.فکر کنم معنیش این بود که به همین خیال 
باش که ما ساکت شیم.منم که دیدم اینا نمیخوان دست از سرو صدا کردن بردارن و منم هیچ کاری نمی تونم انجام بدم ، دو تا پنبه تو 
گوشم گزاشتم و خوابیدم.


تاریخ : دوشنبه 20 دی 1395 | 11:10 ب.ظ | نویسنده : s m | نظرات
شعر خونه مادر بزرگه در زمان حال و قدیم  

قدیم: 

خونه مادربزرگه هزار تا قصه داره 

خونه مادر بزرگه شادی و غصه داره  

خونه مادربزرگه حرفای تازه داره  

خونه مادربزرگه گیاه و سبزه داره  

دل وقتی مهربونه شادی میاد می مونه

خوشبختی از رو دیوار سرمیکشه تو خونه ادامه مطلب
تاریخ : شنبه 11 دی 1395 | 03:55 ب.ظ | نویسنده : s m | نظرات
خونه ها و مردم بسیاری وجود دارد . پولدارایی که اندازه ی موهای سرشون 

خونه دارن.   

ویلای دوبلکس کنار سواحل آفتابی مدیترانه . ویلایی با آخرین تکنولوژی  

توی ورامین.یک ویلای 1000متری توی کیش که تازه کوچیک ترین ویلاشون ادامه مطلب
تاریخ : شنبه 11 دی 1395 | 03:34 ب.ظ | نویسنده : s m | نظرات
تعداد کل صفحات : 2 :: 1 2