برابچ خر خون tag:http://saelsa.mihanblog.com 2019-01-21T00:07:23+01:00 mihanblog.com متن 2018-06-30T15:56:54+01:00 2018-06-30T15:56:54+01:00 tag:http://saelsa.mihanblog.com/post/34 s m لطفا به این متن توجه کنید..............................متنممنون که توجه کردید . ایشالاتو شادیاتون جبران کنم لطفا به این متن توجه کنید..............................متن


ممنون که توجه کردید . ایشالاتو شادیاتون جبران کنم
]]>
امتحان 2018-06-30T15:48:53+01:00 2018-06-30T15:48:53+01:00 tag:http://saelsa.mihanblog.com/post/32 s m هیچ فخشی بدتر از موفق باشید گایین برگه سوالای امتحان ندارم....................... هیچ فخشی بدتر از موفق باشید گایین برگه سوالای امتحان ندارم.......................]]> Africa 2018-06-01T19:17:47+01:00 2018-06-01T19:17:47+01:00 tag:http://saelsa.mihanblog.com/post/31 s m Countries around the world have different animals because the weather is not the same. The sun and rain change lots of things,like the plants and  animals.The equator is a line around the middle of the earth.Countries near the equator are usually hot. in these places there is a wet season and a dry season Countries around the world have different animals because the weather is not the same. The sun and rain change lots of things,like the plants and  animals.The equator is a line around the middle of the earth.Countries near the equator are usually hot. in these places there is a wet season and a dry season]]> روزهههههههههههههههههه 2018-05-28T11:03:42+01:00 2018-05-28T11:03:42+01:00 tag:http://saelsa.mihanblog.com/post/30 s m ساعت دو ظهر داشتم تو خیابون راه میرفتم دیدم یه فقیر داره آب میخوورههههههههههگرفتم تا میتونستم زدمش ما برا درک حال اینا روزه میگیریم ولی اینا حتی تشنگیم نمیکشن چه برسه به گشنگیروزه دارا دستا بالااااااااااا ساعت دو ظهر داشتم تو خیابون راه میرفتم دیدم یه فقیر داره آب میخوورهههههههههه
گرفتم تا میتونستم زدمش 
ما برا درک حال اینا روزه میگیریم ولی اینا حتی تشنگیم نمیکشن چه برسه به گشنگی


روزه دارا دستا بالااااااااااا

]]>
Life 2018-04-15T10:47:00+01:00 2018-04-15T10:47:00+01:00 tag:http://saelsa.mihanblog.com/post/28 s m We are not given a good life or a bad life. We are given a life; it's up to us to make it good or bad. به ما زندگی خوب یا بد داده نشده. به ما زندگی داده شده؛ به خودمون بستگی داره که خوبش کنیم یا بد. |ғ ᴀ ʀ ɪ ᴍ ᴀ| We are not given a good life or a bad life.

We are given a life; it's up to us to make it good or bad.

به ما زندگی خوب یا بد داده نشده.

به ما زندگی داده شده؛ به خودمون بستگی داره که خوبش کنیم یا بد.

|ғ ᴀ ʀ ɪ ᴍ ᴀ|

]]>
رستم و سهراب 2017-09-22T06:05:00+01:00 2017-09-22T06:05:00+01:00 tag:http://saelsa.mihanblog.com/post/26 s m گیر دادن رستم به سهراب ورژن ۲۰۱۷... گیر دادن رستم به سهراب ورژن ۲۰۱۷...]]> گوگل 2017-09-21T17:06:00+01:00 2017-09-21T17:06:00+01:00 tag:http://saelsa.mihanblog.com/post/25 s m یه بار تو گوگل سرچ کردن زندگینامه ی شیخ بهایی☺☺ گوگلم برداشت گفت باز بابات کنارت نشسته یه بار تو گوگل سرچ کردن زندگینامه ی شیخ بهایی☺☺

گوگلم برداشت گفت باز بابات کنارت نشسته]]> نوح 2017-09-20T18:30:35+01:00 2017-09-20T18:30:35+01:00 tag:http://saelsa.mihanblog.com/post/24 s m

ور داشته واسه اسب و خرو شتر کشتی ساخته، اونوقت واسه من یه دوچرخه نخریده.....‌.پسر نوح در حال عرق خوری و همنشینی با بدان☻☻☻ ور داشته واسه اسب و خرو شتر کشتی ساخته، اونوقت واسه من یه دوچرخه نخریده
.
.
.
.
.
‌.
پسر نوح در حال عرق خوری و همنشینی با بدان☻☻☻
]]>
جهنمممم 2017-09-20T18:26:58+01:00 2017-09-20T18:26:58+01:00 tag:http://saelsa.mihanblog.com/post/23 s m دو تا آبادانی رو بردن جهنم،فرداش با لباس سیاه و کثیف برگشتن،پرسیدن چرا اینطوری شدین؟؟؟.....گفتن:خدا وکیلی کار دو نفر نبود ولی خاموشش کردیم... دو تا آبادانی رو بردن جهنم،فرداش با لباس سیاه و کثیف برگشتن،پرسیدن چرا اینطوری شدین؟؟؟
.
.
.
.
.
گفتن:خدا وکیلی کار دو نفر نبود ولی خاموشش کردیم...]]> . 2017-09-20T10:28:40+01:00 2017-09-20T10:28:40+01:00 tag:http://saelsa.mihanblog.com/post/22 s m دقت کردین هرچقدم دستاتو با حوله خشک کنی......بازم تهش یه رطوبتی باقی می‌مونه که نیازمند پشت شلوارته  دقت کردین هرچقدم دستاتو با حوله خشک کنی
.
.
.
.
.
.
بازم تهش یه رطوبتی باقی می‌مونه که نیازمند پشت شلوارته  ]]>
الکل 2017-09-20T05:51:00+01:00 2017-09-20T05:51:00+01:00 tag:http://saelsa.mihanblog.com/post/21 s m زکریا:وای چقدر مستم من جنتی:آخ ببین بدنمو..را رفتنمو ..تابه کمرمو . . . . جنتی و زکریا ی رازی دقایقی بعد از کشف الکل زکریا:وای چقدر مستم من

جنتی:آخ ببین بدنمو..را رفتنمو ..تابه کمرمو

.

.

.

.

جنتی و زکریا ی رازی دقایقی بعد از کشف الکل

]]> عروسی 2017-09-20T05:46:00+01:00 2017-09-20T05:46:00+01:00 tag:http://saelsa.mihanblog.com/post/20 s m

جاتون خالی بی دعوت رفتم عروسی..‌ دیدم دوتا در داره ۱_مهمون با کارت ۲_مهمون بدون کارت چون کارت نداشتم از در دوم رفتک تو... دیدم دوتا در هست ۱_مهمان با هدیه ۲_مهمان بدون هدیه چون هدیه نداشتم از در دوم رفتم تو... وارد که شدم دیدم برگشتم خیابون اصلی نامردا جاتون خالی بی دعوت رفتم عروسی..‌

دیدم دوتا در داره

۱_مهمون با کارت

۲_مهمون بدون کارت

چون کارت نداشتم از در دوم رفتک تو...

دیدم دوتا در هست

۱_مهمان با هدیه

۲_مهمان بدون هدیه

چون هدیه نداشتم از در دوم رفتم تو...

وارد که شدم دیدم برگشتم خیابون اصلی

نامردا]]> مراحل تمیز کردن اتاق 2017-09-20T05:45:00+01:00 2017-09-20T05:45:00+01:00 tag:http://saelsa.mihanblog.com/post/19 s m

مراحل اتاق تمیز کردن من: 1- شروع نظافت از یک گوشه 2- پیدا کردن وسیله ای نوستالژیک به قدمت 6 سال و زل زدن به آن به مدت 5 ساعت و یاد آوری خاطرات3- رفتن به تخت خواب· مراحل اتاق تمیز کردن من:

1- شروع نظافت از یک گوشه

2- پیدا کردن وسیله ای نوستالژیک به قدمت 6 سال و زل زدن به آن به مدت 5 ساعت و یاد آوری خاطرات
3- رفتن به تخت خواب·


]]>
2017-09-20T05:40:00+01:00 2017-09-20T05:40:00+01:00 tag:http://saelsa.mihanblog.com/post/18 s m مامانم صبح زود اومده تو اتاقم میگه آفرین چه زود بیدار شدیبعد رو میکنه به بابام میگه:حالا هی بگو اینترنت بده ببین چه سحر خیز شده .... ...خبر ندارن از دیشب تو اینترنت بودم اصن نخوابیدم !! مامانم صبح زود اومده تو اتاقم میگه آفرین چه زود بیدار شدی
بعد رو میکنه به بابام میگه:
حالا هی بگو اینترنت بده
ببین چه سحر خیز شده ...
.

...


خبر ندارن از دیشب تو اینترنت بودم اصن نخوابیدم !!

]]>
محرم 2017-09-19T21:18:48+01:00 2017-09-19T21:18:48+01:00 tag:http://saelsa.mihanblog.com/post/17 s m به اطلاع کلیه عزاداران گرامی می رساند که  در ایام ماه محرم الحرام اگر اعلامیه‌ای و خبری مبنی بر اینکه فلان مسجدافتخار دارد شما عزاداران حسینی را به نذری با چلوکباب با نوشابه همراه با سبزی و سالاد دعوت نمایدسریعا این بنده حقیر را خبر کرده تا باهم برویم.با تشکرمن الله توفیق به اطلاع کلیه عزاداران گرامی می رساند که 
در ایام ماه محرم الحرام اگر اعلامیه‌ای و خبری مبنی بر اینکه فلان مسجدافتخار دارد شما عزاداران حسینی را به نذری با چلوکباب با نوشابه همراه با سبزی و سالاد دعوت نماید
سریعا این بنده حقیر را خبر کرده تا باهم برویم.

با تشکر

من الله توفیق
]]>